Partizan Sayı 95 Çıktı!

Partizan Sayı 95 Çıktı!

Partizan Dergisi’nin 95. sayısı oldukça zengin bir içerikle basıldı, okuyucularıyla buluştu.

30 Aralık 2019

Partizan Dergisi’nin 95. sayısı, “Emperyalizme,faşizme, ataerkiye ve her türlü gericiliğe karşı Rojava’da mevzi tutmak” ana başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

Partizan Dergisine Nisan Yayımcılık İrtibat Büroları ile İstanbul Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy Mephisto’dan ulaşabilirsiniz.

Sunuda derginin içeriğine dair şu bilgilere yer veriliyor:

Dergimizde ana makale TC devletinin Rojava’ya yönelik işgal saldırısı ve bölgedeki son durum üzerine. Kürt ulusunun 40 yılı aşkın süredir yürüttüğü özgürlük mücadelesi, Ortadoğu coğrafyasının yanı sıra, enternasyonal alanda da ciddi etkiler yaratmış; büyük bedellerle yaratılan bu mücadelenin ürünü olan Rojava Devrimi, yarattığı demokratik kazanımlarla Ortadoğu halklarının istemlerine tercüman olmuştur.

Makale, işgal saldırısı karşısında bölgedeki durumu, işgale karşı direniş savaşının karakterini, demokratik kazanımların pratikteki deneyimini özetleme amacı taşıyor.

“Yakına ama ileriye…” ve “Çalışma tarzı üzerine…” başlıklı yazılar proletarya partisinin son sürecinde ortaya çıkan ürünlerdir.Bilinmektedir ki, komünist hareket gerek uluslararası alanda ve gerekse de ülkemizde zor bir süreçten geçmektedir. Ülkemiz açısından bu zorluğa proletarya partisinin yaşamış olduğu darbeci tasfiyeci saldırı da eklendiğinde karşı karşıya olunan sürecin ve çözüm bekleyen problemlerin ağırlığı daha da artmış durumdadır. Bu sorunları çözmek ve görevlerin altından kalkabilmenin yegane yolu, ideolojide net olmak ve kitlelerin hareketli-ğinden kopmamak, deyim yerindeyse “işimize” bakmaktır.

Dördüncü yazımız ise bir söyleşi. Hatırlanacağı üzere Proletarya Partisi, Nisan 2019’da yaptığı açıklamayla, 1. Kongresi’ni gerçekleştirdiğini duyurmuştu ve aldığı kararlardan biri de Komünist Kadınlar Birliği’nin kuruluşu idi. Hem KKB’nin kuruluşunu hem de amaç ve hedeflerini TKP-ML Merkez Komitesi/Kadın Komisyonu’ndan Rosa Avesta ile konuştuk.

Beşinci yazımız 12 Ekim 2011 tarihinde ölümsüzleşen yoldaşımız Suzan Zengin’in Bakırköy Kadın Kapalı Hapishane’de tutsaklık koşulları altındayken hazırladığı bir yazı. Bu makaleyi hem onu anmak hem de güncelliği vesilesiyle yayınlıyoruz.

Son olarak “Önderlikler değişir, yeni ku-şaklar ortaya çıkar; Devrimin uzun yolu devam eder” başlıklı yazı ise People’s March (Halkın Yürüyüşü) isimli Maoist dergi tarafından YoldaşGanapathi ile yapılan röportajın çevirisi…”

Partizan Sayı 95