MAKALELER

ÇEVİRİ | “Yaşasın Yeni Halk Ordusu’nun 50. kuruluş yıldönümü!”

Fransız Maoist Komünist Parti, bir açıklama yayımlayarak Filipinler Komünist Parti önderliğinde savaşan Yeni Halk Ordusu’nun ellinci kuruluş yıldönümünü kutladı. 29 Mart 2019’da, Filipinler Yeni Halk Ordusu 50. Kuruluş yıldönümünü kutluyor. Bu yıldönümü Filipinler Komünist Partisi […]

MAKALELER

“Biz başardık, biz devam ettireceğiz!”

Emperyalizmin ve sömürgecilerin tarihini, ismini, kültürünü ve sınırlarını belirlediği Ortadoğu coğrafyası 21. yüzyılın belki de en etkili dönüşüm hareketine şahit oldu. 2012’de başlayan Suriye iç savaşında yaşananlar Ortadoğu halklarının, ezilenlerinin bir irade ortaya koyduğu, daha […]

MAKALELER

Kürt halkının direnişi kazandı, kayyumlar kaybetti!

31 Mart ‘Yerel Yönetim Seçimleri’, hakim sınıfların kendi aralarındaki kıyasıya dalaşına sahne olsa da esaslı hesaplaşmanın, Kürt ulusal sorunu etrafında, temelde devlet ile Kürt hareketi, demokrasi güçleri arasında cereyan ettiğine şüphe yok. Zira, egemen sınıflar […]

MAKALELER

Sendikalar daha fazla iktidara, “sınıf devrimcileri” sendika ağalarına yanaşarak sorunlarına çözüm bulabilir mi?

İşçi sınıfının ekonomik demokratik mücadelelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sendikal örgütlenmeler, son yıllarda giderek daha fazla siyasal iktidarın şemsiyesi altına girme yarışındadır. Sendikalaşmanın dibe vurduğu, toplam çalışan emek gücünün %9 0’nının sendikasız olduğu, % […]

MAKALELER

31 MART SEÇİMLERİ ÜZERİNE | Emekçi Kitlelerin Öfke ve Sinerjisinin İlk Büyük Yıkıcı Etkisi!

Hemen her kesim tarafından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”nin adeta bir sağlaması olarak görülen 31 Mart yerel seçimleri, sınıf mücadelesi açısından çok çarpıcı ve yıkıcı sonuçlar açığa çıkardı. AKP-MHP faşist ittifakı tarafından yerel seçim parantezinden çıkarılarak bir […]

MAKALELER

PUSULA | Düzenin içinde kalmak

Düzen içinde kalınarak düzene karşı mücadele edilemez. Burjuva-feodal sistemin düşünce-yaşam-çalışma tarzına ve alışkanlıklarına bağlı kalınarak ona karşı etkili ve sonuç alıcı mücadele yürütülemez. Mücadele ve bilinçlenme sürecinde esas alınması gereken her alanda ve her yerde […]

MAKALELER

18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma’nın önemi üzerine

Dünya hapishaneleri politik tutsaklarla dolu. ABD’de Kara Mumia Ebu Cemal, Peru’da A. Gonzalo, Hindistan’da GN Saibaba, Fransa’da Georges İbrahim Abdullah, İsrail’de Filistinli tutsak Ahmad Saadat, Türkiye’de Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Almanya’da Müslüm Elma, […]

MAKALELER

PUSULA | İdeoloji net, politika bütünleyici, örgüt çelik olmalı!

Mücadelemizin politik niteliğine uygun şekilde eksikliklerimizi ortaya koymak, önümüzdeki en önemli görevidir. Elbette bunun için öncelikle, meselenin derine inmek, incelemek ve diğer “Marksist” olduğunu iddia eden akımlarla aramızdaki farklılıkları netlikle ortaya koymak gerekir. Bunu yapabilmek, […]

MAKALELER

PUSULA | Teorik-politik çalışma ve ideolojik netlik

Devrimcilik, her geçen gün daha fazla irade, inat ve bilinç gerektiren bir eyleme dönüşmektedir. Düşmanın artan saldırıları, baskının yoğunlaşması fakat bunun karşısında etkili bir duruşun ve güçlü bir öncülüğün olmayışının hem kitlelerde hem de tek […]

MAKALELER

Ülkede durum ve devrimci hareketin önündeki asli görevler

Uluslararası alanda köhneyen ve tahrip olan sistemin yarattığı sorunlar her geçen üst boyutlara tırmanıyor. Yarattığı sorunlara müdahale edilemediği gibi çıkan fatura emekçilere ve mazlum halklara mal ediliyor. Sömürü daha artırılıyor ve halklar üzerindeki baskı unsuru […]