MAKALELER

Dogmatizmin kökenleri ve günümüzde tezahürleri -1

“Kim övmez Klopstock’u? Ama herkes onu okur mu? – Hayır. Biz daha az övülmek Ama daha çok okunmak isterdik!” Marks’ın önünde yerlere kadar eğilip onu göklere çıkartan ama öğretilerinin temel içeriğini gözden kaçıranlara bir makalesinde […]

MAKALELER

Gerçeğe ışık, devrime pusula: Mehmet Demirdağ -2

Mehmet Demirdağ ve “örgütlü olmak” üzerine Mehmet Demirdağ yoldaşa ve onun tarihselleşen pratiğine dair yürütülecek inceleme açısından en belirleyici tartışma başlıklarından birisini de örgüt olgusu ve Demirdağ yoldaşın “örgüt olmak” çağrısı oluşturmaktadır. 1994 sonrası esen […]

MAKALELER

Gerçeğe ışık, devrime pusula: Mehmet Demirdağ -1

Mehmet Demirdağ ve “sürece devrimci müdahale” üzerine Sınıf mücadelesi, çok yönlü ve kapsamlı bir olgudur. Sömürü ve zulme dayalı düzenlere karşı kapsamlı bir konumlanışı, ezilenlerin saflarında üretilen tüm pratiği ve toplumsal dönüşümün kültürel, sosyal, ekonomik […]

MAKALELER

Devrimci önderlik

Bilinç ve örgütlenme sınıf savaşımının iki temel, vazgeçilmez gelişim öğesidir. Sağlam devrimci bilincin ışığında örgütlenme gerçek olmaya başlar. Her sınıfın örgütlenmesi gibi devrimci bir partinin örgütlenmesi de öncelikle önderliğin örgütlenmesidir. Önderliği örgütlenmeyen bir parti örgütlenemez. […]

MAKALELER

Tutsak Partizan Hiyem Yolcu yazdı: “Süreç kendini yenilenmeyenleri affetmez!”

Dünyada ve Türkiye’de emperyalist-kapitalist sistemin neden olduğu ekonomik politik krizler sıcak savaş şekline bürünmüş; yoksulluk, ölüm, göç, katliamlar dünyanın olağanı haline gelmiş durumdadır. Durum buyken Hindistan, Filipinler gibi birkaç coğrafyadaki Maoist partiler dışında komünizm hayaletinin […]

MAKALELER

Başkanlık tartışmaları: Kötüsü mü, en kötüsü mü? Ya da hiçbiri!

Yeni anayasa “maratonunun” ilk turu ve 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılan “oylamada” 339 oyla kabul edilerek tamamlandı. Komisyon tartışmaları henüz bitirmişken, 1 Ocak günü İstanbul’da, Reina’da […]

MAKALELER

Tutsak Partizan Halil Şahin’in kaleminden: “Anda bizim cephedeki durum ve zayıflıklarımız”

Hiçbir vakit tam karanlık değil gece Kendimde denemişim ben Kulak ver dinle Her acının sonunda açık bir pencere vardır Aydınlık bir pencere Hayal edilemeyecek bir şey vardır Yerine getirilecek bir istek Doyurulacak açlık Cömert bir […]

MAKALELER

Faşist dalga ülke boyunu aşarken denizin romantikliğini seyreden “şaşkın” olmaktan kurtulalım, zor’u “yol üzerinde” karşılayalım!

Bir süredir gündemde olan ve ayak sesleri bile egemenleri tedirgin etmeye yeten metal işçilerinin grevine tahammül edemeyen AKP, daha ilk gününden “grevi erteleme” kararı aldıklarını duyurdu. Normal şartlarda Bakanlar Kurulu tarafından alınabilecek bir karar olan […]

MAKALELER

Ömürlerine bir damla gözyaşı dökmeyenlerimize and olsun ki, duraksamayacağız cehenneme göndermekte düşman sürülerini!

Proletarya Partisi’nin şehit düşen ikinci genel sekreteri Süleyman Cihan önderliğinde 1978’de toplanan birinci konferansında yapılan tartışmalar sonucu Ocak ayının son haftası Parti ve Devrim Şehitleri Haftası ilan edilir. Ocak ayında komünizm ve dünya devrim tarihinde […]