Avrupa’da Partizan ve Sınıf Teorisi’nden Ortak Kaypakkaya Anma Geceleri

“Katledilişinin 51. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz;

O’ Ve Tüm Ölümsüzlerimiz Sadece Direnmenin Değil, Tek Başına da Olsa Dövüşmenin Ve Kazanmanın Silahlarıdır!”

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya bu yıl Avrupa’da ortak anılıyor.

15 Şubat 2024

Anmalara ilişkin bir açıklama yayımlayan Gece Tertip Komitesi “Katledilişinin 51. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anıyoruz; O’ Ve Tüm Ölümsüzlerimiz Sadece Direnmenin Değil, Tek Başına da Olsa Dövüşmenin Ve Kazanmanın Silahlarıdır!” diyerek çağrı yaptı.

“Komünist Önderimiz İbrahim Kaypakaya’nın faşist Türk egemen sistemince işkencede katledilmesinin üzerinde 51 yıl geçti. Coğrafyamız emekçilerinin ve ezilen mazlum ulus ve azınlıkların  bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesinde görüşleri, karanlıklar içinde bir meşale gibi aydınlık  olup yol gösteren Komünist önder İbrahim Kaypakkaya, sömürü ve zülüm saltanatını temsil eden sınıf düşmanlarımıza korku olmaya devam ediyor. Çünkü O’nun görüşleri, dün olduğu gibi bugünde sömürülen ve ezilen halklarımızın elinde sadece direnmeyi değil, savaşmanın ve kazanmanın silahı olarak yol gösteriyor.

KAYPAKKAYA Yoldaşın ‘72 Manifestosu, Devrimci Diyalektikle İlerleyen Komünist Yürüyüşte Rehberimizdir!

KAYPAKKAYA yoldaş, proleter öncünün Komünist nitelikteki kuruluşunda tayin edici rolle oynadığı kurucu önder misyonuyla, Partilerimiz  için  tartışmasız bir öneme, ölçülemez derinlikte bir anlama ve büyük bir tarihsel kılavuzluğa sahiptir. O’nun ideolojik, siyasi, teorik-pratik mirasını tereddüt etmeden alıyor, sahipleniyoruz. Fakat KAYPAKKAYA yoldaş sadece koruyucusu olduğu Proletarya partisi için değil, coğrafyamız sınıflar mücadelesi ve devrimci hareket tarihi açısından da aynı anlam ve değere sahiptir. Onun mirası coğrafyamızın bütün devrim ve Komünizm mücadelesinin hazinesidir.” sözlerine yer verilen çağrıda, güncel gelişmelere de değinilerek AKP-MHP faşist İttifakının işçi ve emekçilere yönelik saldırılarına dikkat çekildi.

“Tüm emekçileri, devrimci dostlarımızı ve halkımızı katılmaya çağırıyoruz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’nın  işkencede katledilişinin 51. Ölümsüzlük yılında, O’nu ve tüm ölümsüzlerimizi bu devrimci görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle anıyor, Onların ideallerini gerçekleştirme, devrim  ve sosyalizm mücadelesini daha ileri mevzilere taşıma kararlılığını bir kez daha ilan ediyoruz.  Bu vesilesiyle ortak devrimci mücadeleyi büyütme ve geliştirme perspektifinden bakarak düzenlediğimiz gecelere  tüm emekçileri, devrimci dostlarımızı ve halkımızı katılmaya çağırıyoruz.”

 İbrahim Kaypakkaya 51. Ölümsüzlük Yılı Anması-Metin
        İbrahim Kaypakkaya 51. Ölümsüzlük Yılı Anması-Toplu