OKUMA LİSTESİ | Devrimci okuryazarlık üzerine

Yazarımız devrimci okuryazarlık üzerine yazarken bir konuya dikkat çekiyor: “Devrimcilerin kendi tarihleriyle ve bilimle buluşmasının ne derece tehlikeli olduğunu iyi bilen egemenler, gazetelere, dergilere, yayınevlerine sardırırken, düşünce üreten insanlar tutsak edilirken, hapishanelerde yıllarca kitap ve her türlü yayın yasaklanırken, okuma yazma ile aramızdaki engel bir de kendimiz olmamalıyız.” Tehlikeli bir buluşma için bir okuma listesi hazırladık ve önerimiz okuma yazma ile aramızdaki “kendimiz” engelini aşalım ve disiplinli bir okuma ile işe koyulalım istedik. Malum yolumuz uzun, meşakkatli… Her birimize epey görev ve sorumluluk yüklüyor. Bunu omuzlayacak gücü birlikte üretelim:

Devrimci vasfı başka vasıflarla karşılaştırılamayacak kadar kapsayıcıdır. Bu kimliği kendisiyle özdeşleştirmeye başlayan insan için, düşleri gibi, sorumlulukları da sınırsızlaşır. Bir devrimcinin yolu teorik ve pratik bakımdan pek çok sorun ve olgu ile kesişebilir. Kendisi farkında olsun-olmasın, buna hazır hissetsin ya da hissetme sonuç değişmez. Zira devrimci yaşamın ihtiyaçları hiçbirimizin uzun uzadıya hazırlık yapmamızı beklemez. Dolayısıyla, payımıza düşen sorumluluklara ve görevlere karşı tutumumuz çoğu zaman pratikte şekillenir. Her duruma uygun ve sürekliliği olan hazırlık ve donanım da bu yüzden önemlidir.

Bir devrimcinin böylesi bir hayata kendisini olabildiğince hazır tutması sürekli bir eğitim öğretimle mümkündür. İmkansızı istemek ancak devrimciler için somut bir hedeftir. Sürekliliği olan, çok yönlü yoğun okuma ile ütopyalar gerçek olur. Devrimciliğin insanı sınırlara hapseden öğrenilmiş çaresizliklerle savaşması bundandır. Savaşma ise ilk ve en çok kendisinden başlamalıdır.

Ancak çoğumuz için kendi sınırlarımızı zorlamak pek de kolay değildir. Zira içinde yetiştiğimiz toplum bize, bununla baş etmek yerine uzlaşmayı, teslim olmayı telkin eder. Çünkü biz ezilenler açısından, verili koşullar fırsat sunan değil, çelme takan özelliktedir. Kısacası oyuna 1-0 yenik başlarız. Kadınsak, Kürtsek, Alevi isek, LGBTİ+… vb. vb. isek, skor daha da aleyhimize hale gelir.

Örgütlü ve bilimsel yöntemler sayesinde ise durum ideolojik ve psikolojik olarak lehimize dönmeye başlar. Yine de bu, dış etkenlerden tümden uzaklaştığımız anlamına gelmez. Kaldı ki burjuva kültür ve erkeklik saflarda da yaşamaktadır. Devrimci teori ve yöntemler tüm bunlara karşı en iyi panzehirdir. İdeolojik çimentomuzu buralardan elde ederiz.

Teorik, politik, örgütsel ve kültürel mirasımız ve kolektifimizin bunlar ışığında bize verdikleri çok önemli olmakla birlikte, sihirli değnek değildir. Bizim devrimcilik yolunda gelişime ne kadar açık olduğumuz noktasında, belirleyici kendimizizdir. Bunu yürekten isteyip çaba harcadığımız sürece kolektifin ve yoldaşlarımızın katkısı tali kalır. Bu nedenle de taşıdığımız toplumdan gelen tüm kötü miraslarla mücadelede sürekli öğrenmek olmazsa olmazımızdır.

Oysa mücadelemizi hep birlikte omuzlamak yerine, egemen sistemin öğrettiği kafa ve kol emeği ayrımını saflarda da yaşatmaya yönelik davranıyoruz. Niyetimizi bu olmasa da, bizim yerimize başkalarının düşünmesi, üretmesi ve yönetmesini bekliyoruz. Düşünsel üretim tembelliği ve kolaycılığa kaçıyoruz. Diğer bir ifadeyle Parti içinde her türlü ideolojik hastalığın mayası olan iktidarlar yaratılmasına zemin hazırlıyoruz. Zira kafa ve kol emeği ayrımının varlığı komünal yaşama ait değildir. Kolektif düşünsel eyleyiş ve işleyiş olmaksızın komünalite sadece maddi paylaşımlarla sınırlı, mutlak eşitlikçi bir yapıya hapsolur. Komünalizmin güdük kaldığı her yerde ise burjuva yöntemler ve erkeklik güçlenir.

Bu yüzden de hak ve yükümlülüklerimizi bilmemiz, merkeziyetçiliği ve demokrasiyi layığıyla işletmemiz, eleştiri-özeleştiri mekanizmasını doğru ve yapıcı kullanmamız, her türlü organı yaşatmamız geliştirmemiz için temel devrimci eğitim elzemdir. Ve bunların hiçbiri deneme yanılma yoluyla öğrenilebilecek şeyler değildir. Bedellerin insan yaşamı olduğu mücadelemizde bunu ertelemeye de hakkımız yoktur.

Öğrenme konusunu en başından ele almalıyız. Okuma-yazma işleriyle ilişkimizi bireysel ve kolektif olarak gözden geçirmeliyiz. İçinden çıktığımız toplumda olduğu gibi biz devrimciler arasında da okuma-yazma alışkanlığı pek gelişmemiştir. Evet büyük çoğunluğumuz okur yazarız. Fakat durumumuz satrançta taşların nasıl hareket edeceğini bilen fakat bu bilgiyi oyun kurmakta kullanamayanlar gibi. Örneğin bir kitabı elimize aldığımızda 1-2 saat süreyle kesintisiz ve sıkılmadan okuyamıyoruz. Kitapla cebelleşmeden konunun içinde kaybolamıyoruz. Kendimizle baş başa kalmak istediğimizde kitaplara sığınmak aklımıza gelmiyor. Herhangi bir soru kafamıza takıldığında cevabı kitaplar arasında arama alışkanlığımız pek yok. Günlük olarak haber takip etmek, yayınlarımızı nitelikli okumak konusunda da durum benzer şekilde. Teknolojik araçları ve internet ortamını bilinçli ve amaca yönelik kullanmak yerine oralarda zaman öldürüyoruz.

Bu durumumuz sadece okuma-yazma işleri için değil, diğer alanlarda da benzer şekilde. Mesela dil öğrenmek, bir sanat dalında veya sporda istikrarlı bir gelişim göstermek konularında da hayli zayıfız. Heveslerimiz ve planlarımız var fakat pratikte bunları sürdüremiyoruz. Oysa devrimci okuryazarlık pek çok konuda gelişkin olmalıdır. Kitlelere yeniyi götürecek öncülerin yetenekte ve nitelikte zayıf kalması düşünülemez. Kendimizi anlatmamız ve insanları anlayabilmemiz için bile bu gereklidir. Örneğin buğun Kürtçe ve Arapça bilmek üstün vasıf değil, acil bir ihtiyaçtır. Bunu kendisine hedef belirleyen yoldaşlarımız olsa da, genelin ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Aynı durum sanat için de geçerlidir. A/P için bu niteliklere sahip olmak devrimci eğitim ve çalışmanın bir parçası kılınmalıdır. Biz ise, her şeyin yoluna gireceği geniş zamanların gelmesini bekliyoruz. Oysa yaratmadığımız sürece uygun zaman gelmeyecektir.

Sonuç olarak kolektif ve bireysel çalışmalarla eğitimimizi süreklileştirmeliyiz. İhtiyacımız olan, disiplinli ve ilkeli bir yaşam, sabırlı çalışma ve istektir. Ustaların yaşamını anlatan biyografiler ve onların eserleri, dünya ve coğrafyamız mücadele deneyimleri, kolektifimizin tarihi ve deneyimleri, şehitlerimizin yaşamları, edebi eserler ve araştırma inceleme konulu kaynaklar bizi beklemektedir.

Devrimcilerin kendi tarihleriyle ve bilimle buluşmasının ne derece tehlikeli olduğunu iyi bilen egemenler, gazetelere, dergilere, yayınevlerine sardırırken, düşünce üreten insanlar tutsak edilirken, hapishanelerde yıllarca kitap ve her türlü yayın yasaklanırken, okuma yazma ile aramızdaki engel bir de kendimiz olmamalıyız.

Devrimcilik ezilenlerin yanında, haklı tarafta olmakla başlar, disiplinli, ilkeli, sabırlı çalışma ve kendimizin ve amaçlarımızın farkında olduğumuz, coşkulu ve inançlı bir yaşamla devam eder. Devrimciler inanç ve sevgilerini de böylesi sağlam temeller üzerine kurar.

 

1. AŞAMA: Felsefe – Politik Ekonomi – Devlet – Faşizm – Örgütlenme – İdeolojik Mücadele

* FELSEFE

1- Felsefenin Temel İlkeleri- Georges Politzer

2- Marks’tan Mao’ya Devrimci Diyalektik Üzerine- G. Thomson

3- Teori ve Pratik- Mao

4- Felsefe Bir Sır Değildir- Umut Yayımcılık

5- Diyalektik ve Tarihi Materyalizm- J. Stalin

6- Felsefenin Kısa Tarihi- R. C. Soloman

7- Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- A. Swingewood

8- Felsefe Tarihi- Macit Gökberk

* POLİTİK EKONOMİ

1- Ücret-Fiyat-K. Marx

2- Artı-Değer Teorileri- K. Marx

3- Kapital 1. Cilt- K. Marx

4- SSCB Politik Ekonomi Ders Kitabı

5- Rusya’da Kapitalizmin Gelişmesi- V.İ. Lenin

6- Tarım Sorunu Teorisi- V.İ. Lenin, c. 12

7- Ekonomi Politik- Nikitin

8- Mao Zedung’un ilgili makaleleri

* DEVLET

1- Devlet ve Devrim- V.İ. Lenin

2- Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin Kökeni- F. Engels

3- 18. Brumaire- K. Marx

4- Proleter Devrim ve Dönek Kautsky- V.İ. Lenin

5- Emperyalizm- V.İ. Lenin

* FAŞİZM

1- Faşizme Karşı Birleşik Cephe- G. Dimitrov

2- Faşizm Üzerine Dersler- Togliatti

3- Faşizme Karşı Savaş Konuşmaları- J. Stalin

* ÖRGÜTLENME

1- Gotha ve Erfurt Programlarının Eleştirisi- K. Marx-F. Engels

2- Ne Yapmalı?- V.İ. Lenin

3- Bir Adım İleri İki Adım Geri- V.İ. Lenin

4- Partileşme Süreci (Proletarya Partisinin Örgütlenme ilkeleri Üzerine)- V.İ. Lenin

5- Marks Engels Marksizm- V.İ. Lenin

* İDEOLOJİK MÜCADELE

1- Halkın Dostları Kimlerdir?- V.İ. Lenin

2- “Sol” Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı- V.İ. Lenin

3- Tasfiyecilik Üzerine- V.İ. Lenin

4- Muhalefet Üzerine- J. Stalin

5- Mao’dan Makaleler (Liberalizmle mücadele, Parti içindeki yanlış düşüncelerin düzeltilmesi üzerine vb.)

6- Sabah Tufanı- Han Suyin

 

2. AŞAMA: Felsefe – Politik Ekonomi – Sınıflar Mücadelesi- Ulusal Sorun

* FELSEFE

1- Alman İdeolojisi- K. Marx- F. Engels

2- Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu- F. Engels

3- Felsefenin Sefaleti- K. Marx

4- Felsefe Yazıları- Marks-Engels

5- Anti-Duhring- Felsefe Bölümü

6- Doğanın Diyalektiği- F. Engels

7- Marks Engels Marksizm- V.İ. Lenin

8- Materyalizm ve Ampriokritisizm- V.İ. Lenin

9- Marks İçin- L. Althusser

10- Lenin’de Felsefe- L. Althusser

11- Filozof Olmayanlar İçin Felsefeye Giriş- L. Althusser

12- Sosyalist Dünya Görüşü- Henri Lefebvre

13- Hapishane Defterleri- Gramsci

* POLİTİK EKONOMİ

1- Anti-Dühring (Ekonomi Bölümü)- F. Engels

2- Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı- K. Marx

3- Kapitalist Toplum- Zubritskiy

4- Lenin’in “Karl Marks” Makalesi-

5- Emperyalizm- Lenin

6- Sovyet İktisadının Eleştirisi- Mao Zedung

7- Şanghay Ders Kitabı- Kardelen Yayıncılık

8- Türkiye’de Kapitalizmin Gelişmesi- Rosaliyev

9- Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi- O. Kurmuş

10- Herkes İçin İktisat- Stanford

11- Ücretli Emek ve Sermaye- K. Marks

12- Grundisse- K. Marks

* SINIFLAR MÜCADELESİ

1- Komünist Manifesto- K. Marks- F. Engels

2- Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm- F. Engels

3- Tarihte Zorun Rolü- F. Engels

4- Köylüler Savaşı- F. Engels

5- Nereden Başlamalı Makalesi, V. İ. Lenin, c. 2

6- Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği- V. İ. Lenin

7- Yeni Demokratik Devrim (Mao)

8- Köylük Bölgelerin Durumu Hakkında Rapor- Mao

9- Polemik-İnter Yayınları

10- MELS, Kadın Sorunu Üzerine-Clara Zetkin

11- Gonzalo Konuşuyor-Belge Yayınları

12- Bütün Yazıları- İbrahim Kaypakkaya

13- Faşizme Karşı Birleşik Cephe- G. Dimitrof

* ULUSAL SORUN

1- Milli Mesele ve Sömürgeler Meselesi Üzerine- J. Stalin

2- Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı- V.İ. Lenin

3- Doğuda Ulusal Kurtuluş Hareketleri- V.İ. Lenin

4- Marksizm, Ulusal Sorun ve Sömürgeler Sorunu- J. Stalin

5- Milli Mesele- İbrahim Kaypakkaya

 

3. AŞAMA: Kadın – Tarih – Din – Hapishane Deneyimleri- LGBTİ- Ermeni soykırımı – Mücadele Deneyimleri

* KADIN

A- GİRİŞ

1- Ailenin Özel Mülkiyetin Ve Devletin Kökeni- F. Engels

2- Kadın Sorunu Üzerine Seçme Yazılar- Clara Zetkin

3- Kadın Sorunu Üzerine- Marx, Engels, Lenin, Stalin vd.

4- Kadın ve Aile- Marx-Engels-Lenin

5- Kadın ve Sosyalizm- A. Bebel

6- Kadının Kurtuluşu- V.İ. Lenin

7- Marksist Teoride Kadın- Lise Vogel

8- Marksizm Ve Cinsel Devrim- A. Kollantai

9- Kadınlar- Eduardo Galeano

10- Kadının Evrimi- Eveln Reed

11- Partizan dergisinin kadın dosyası

12- Marksizm ve Feminizmin Mutsuz Evliliği- Heidi Hartman

B- ATAERKİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET

1- Silahlı Direnişte Kadınlar- Ingrid Strobl

2- Son Sömürge Kadınlar- Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof

3- Sindrella Kompleksi- Collette Dowling

4- Sanki Eşittik- Gülfer Akkaya

5- Sürüne Sürüne Erkek Olmak- Pınar Selek

6- Cinselliğin Diyalektiği- Shulamith Firestone

7- Kadın Olmak, Yaşamak, Yazmak- Fatmagül Berktay

8- Tarihin Cinsiyeti- F. Berktay

9- Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- F. Berktay

10- Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni- F. Engels

11- Kadının Evrimi- E. Reed

12- Kadın, İkinci Cins- Simone de Beauvoir

13- Cinselliğin Tarihi- Michel Foucault

14- Masallar ve Toplumsal Cinsiyet- Melek Özlem Sezer

15- Siyah Deri, Beyaz Maske- Frantz Fanon

16- Yeryüzünün Lanetlileri- Frantz Fanon

17- Portakal Ağacında Oturan Kadın- G. Belli

18- Nazi İşgalinde Sovyet Kadınları- S. Aleksiyeviç

19- Erkeklik, İmkansız İktidar- Serpil Sancar

C- KADIN EMEĞİ

1- Liberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Kadın- S. Özbudun

2- Ataerki ve Birikim- Maria Mies

3- Ücretli-Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın- Sosyalist Feminist Kolektif

4- Kadınların Sınıfı- Aksu Bora

5- Kadınlar ve Toplumsal Hayat- Şirin Tekeli

6- Kapitalizm, Ataerki ve Kadın Emeği- SAV

7- Türkiye’de Kadın Emeği İstihdamı

8- Beden, Emek, Tarih- Gülnur Acar-Savran

9- Kadının Görünmeyen Emeği- Gülnur Acar Savran

10- Para İle Akraba- Jenny B. White

11- Küreselleşme, Kadın ve Yeni Ataerki- Temel Demirer

12- İnsanın Özü- George Thomson

13- Son Sömürge Kadınlar- Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof

14- Ataerki ve Birikim- Maria Mies

D- MÜCADELEDE KADIN

1- Silahlı Direnişte Kadınlar- Ingrid Strobl

2- Sandino’nun Kızları- M. Randall

3- Analar Yoldaşlar Tanrıçalar- Handan Çağlayan

4- Rusya’da 1917 Ekim Devrimi ve Kadınların Kurtuluşu- Dönüşüm yayınları

5- Cezayir’de Kadın Olmak- Halide Mesudi, Elisabeth Schemla

6- Küba’da Kadınlar- Margaret Randall

7- Sosyalizm Diyarında Kadın- Nina Popova

8- Latin Amerika’da Askeri Diktatörlük ve Kadın- Cynthia Enloe , Jennifer G. Sehirmer, Ximena Bunster, Marjorie Agosin, Rita Arditti

9- Etiyopya Devriminde Gerilla Kadınlar- Jenny Hammond

10- Yunan İç Savaşında Kadınlar- Eleni Fourtouni

11- PKK’de Kadın Olmak- Nejdet Buldan-Doz Yayıncılık

12- Devletsiz Ulusun Kadınları- Shahrzad Mojab

13- Tenimdeki Ülke; Nikaragua- Giaconda Belli

14- Kızıl Çin’de Kadınlar Göğün Yarısı- Janet Goldwasser  , Stuart Dowty

15- Gurbetelli’nin Güncesi- Aram Yayınları

16- Kasırga Taburu- Mehmet Sebatlı

17- Hep Kavgaydı Yaşamım- Sakine Cansız

18- Rosa Lüksemburg- Yordam

19- Demir Parmaklıklar Ortak Düşler- M. E. Çelik

20- Roman Gibi- S. Sertel

21- Bir İsyankar Olarak Hayatım- A. Balabonava

* LGBTİ

1- Eşcinselliğin Doğal Tarihi-Francis Mark Mandimore

2- Stonewall İsyanı-Martin Duberman

3- Cinsellik ve Sosyalizm-Sherry Wolf

4- Cinsiyet Halleri-Nil Mutluer (Derleme)

5- Cinsiyet Belası-Judith Butler

6- Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma-Judith Butler

7- Queer Tahayyül-Özlem Güçlü/Sibel Yardımcı

* TARİH

1- Tarih Nedir- E.H. Carr

2- Partizan Dergisinin Tarih Dosya Konusu

3- ÇKP Kısa Tarih- Umut Yayımcılık

4- Yeni Demokratik Devrim- Umut Yayımcılık

5- Bolşevik Parti Tarihi- J. Stalin, 15. Cilt

6- Sabah Tufanı- Han Suyin

7- Ateşi Çalmak- Galina Serebryakova

8- Hangi Tarihin Mirasçısıyız- M. Kayaoğlu

9- Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi- Lutskiy

10- Marks Engels Anılar- Evrensel Basım Yayın

11- Lenin İsviçre’de- Umut Yayıncılık

12- Çağdaşlarının Gözü İle Lenin- Evrensel Basım Yayın

13- Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi- V.İ. Lenin

14- Mavi Defter- James A. Levine

15- Osmanlı/Türkiye Toplumu Tarihi Değerlendirmesi-Nisan Yayıncılık

* ERMENİ RUM SÜRYANİ SOYKIRIMI

1- Bir soykırım tarihi – Yves Ternon

2- Ermeni soykırımı – Raymond Kevırkian

3- Musa Dağ’da 40 Gün – Franz Werfel

4- Yıkıntılar Arasında – Zaberl Yeseyan

5- Yok edilen medeniyet: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Gayrimüslim Varlığı – Hrant Dink Vakfı

6- Müslümanlaş(tırıl)mış Ermeniler Konferans Belgeleri – Hrant Dink Vakfı

7- Tarihin İnatçılığı Ermeni Soykırımı – Nazaret Vartanyan

8- Kadim Halklar Coğrafyası – Aşkın Deniz

9- Partizan Özel Sayısı: Ermeni Soykırımı 100. Yıl

* DİN

1- Dinin Türk Toplumuna Etkileri- H. Kıvılcımlı

2- Din Üzerine- Friedrich Engels-Karl Marx

3- Ortaçağ İslam Kültüründe Felsefe- M. Dağ, H. Aydın

4- Ebuzer- Ali Şeriati

5- Dine Karşı Din- Ali Şeriati

6- Devrimci İslam- İ.  Eliaçık

7- Modernite, Demokrasi ve Din- Samir Amin

* HAPİSHANE DENEYİMLERİ

1- Duvardaki Sarmaşık Gibi- M. Rosencof,

2- Hücremde Bir Gün- Bobby Sands

3- Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu- Sevgi Soysal

4- Dörtlerin Gecesi- Fevzi Yetkin , Mehmet Tanboğa

5- Mamak Kitabı- Meral Akbaş

6- Mavi Ring- Fuat Kav

7- Kemal Tahir’e Mektuplar- Nazım Hikmet Ran

8- Hep Kavgaydı Yaşamım- Sakine Cansız

9- O Hep Aklımda- Pamuk Yıldız

10-Ulucanlar’dan Günümüze Miras- Nisan Yayımcılık

11- Diyarbakır Zindanları- Muzaffer Ayata

12- Kaktüsler Susuz da Yaşar- Gülşat Aygen

13- İçimizdeki Bahar- A. Arzu Torun

14- Bulut Falı- Büşra Ersanlı

15- Uçurtmayı Vurmasınlar- Feride Çiçekoğlu

16- 42 Gün- Gülten Akın

17- Üç Beş Kişi- Adalet Ağaoğlu

18- Voltaçark- Derleyen: Rosida Koyuncu

19- Her şey Bitti Anaya Söyleyin- Orhan Miroğlu

20- Sinop’ta İdam Geceleri- Yılmaz Sezgin

21- Ulucanlar Efsanesi- Yılmaz Güney

22- Önce Ben Olmalıyım- Mukaddes Erdoğdu Çelik

23- Yaralısın-Erdal Öz

24- Belma’ya Mektuplar- Engin Erkiner

25- Sinop’un Hanı- Tolga Ersoy

26- Firar Öyküleri- Adnan Gerger

27- Gorki’nin Gitarı- Umut Yayımcılık

28- İçten Öyküler- Umut Yayımcılık

19- 12 Eylül, Darbe Yenilgi Direniş- Nevin Berktaş

30- Hapishaneler Sempozyumu-İLPS

31- Benim Hapishanelerim- Zeki Sarıhan

32- Hapishane Çağı- Işık Ergüden

33- Direnme Savaşı- Nguen Duc Thuan

34- Haydari Kampı- Themos Kornaros

35- Fırtına Çocukları- Nikolay Ostrovski

36- Salvador’un Gizli Zindanları- Belge Yayınları

37- Kapatılmanın Patolojisi- Mustafa Eren

38- Kara Arşiv- Ali Yılmaz

39- Toplama Kampı Sendromu- Serol Teber

40- Firari Kahkahalar- Nabi Kımran

41- Yarım Kalmış Bir Şarkı- Denis O’Hearn

42- Austvist’ten Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi- İrfan Welat

43- Zor Dönemlerin Devrimcisi; Habip ve Ümit- Kızılbayrak

44- Hapishanelerin Doğuşu- Michel Foucault

45- Ölümden Öte 5 Nolu Cehennem- Hasan Hayri Aslan

46- Kan Kurumaz- Sami  Özbil

MÜCADELE DENEYİMLERİ

1- Gerilla Bilanço Çıkartıyor- Gaby Weber

2- Vietnam Kazanacak- Wilfred G. Burchett

3- Bolşevik Devrimi- 1-2-3- Edward Hallett Carr

4- Marksizm ve Gerilla Savaşı- William Pomeroy

5- Bolivya Günlüğü- Che

6- Halk Savaşının Askeri Sanatı- Niguen Giap

7- Latin Amerika’nın Kesik Damarları- Eduardo Galeano

8- Çin Halkının Japon Emperyalizmine Karşı Savaşı- Agnes Smedley

9- Kolombiya Halk Gerillası- Jacobe Arenas

10- Direnme Savaşı- Niguen Thuan

11- Birleşik Devrimci Savaş- El Salvador- M. Menendez Rodrıguez

12- Dünyayı Sarsan On Gün- Dünyayı Sarsan On Gün

13- Ho Şi Minh

14- Başkan Gonzalo Konuşuyor- Belge Yayınları

15- Filistinli Kadınların Hikayesi- Michael Gorkin

16- Latin Amerika Başkaldırıyor- Ütopya yayınevi

17- El Salvador’da Devrim- Wolfram Brönner

18- Nikaragua’da Sandinist Devrim- Henri Weber

19- İsyanın Adı: Filistin’de İntifada Kazanacak- Ütopya Yayınevi

20- Şili’de Amerikan Darbesi- Armando Urıbe

21- Dünya Savaşlarında Casus Kadınlar- İş Bankası Yayınları

22- Kolombiya Dağlarının İsyancı Önderi- Derleyen: Canan Ateş

23- Latin Amerika’da İsyan Hep Vardı- Sibel Özbudun

24- Savaş Anıları- Edvardo Falcino

25- Vietnam İşçi Partisi Tarihi

26- Filistin Kazanacak- Ütopya Yayınevi

27- Çin Uyanınca- Alain Peyrefitte

28- Mao Seçme Eserler- Kaynak Yayınları

29- Sabah Tufanı 1-2- Han Suyin

ÇEŞİTLİ

1- Einstein’in Zarı ve Schrödinger’in Kedisi- Kırmızı Kedi

2- Kürt Sorunu Demokratik Ulus Çözümü- Öcalan

3- Lenin Döneminde Leninizm- M. Liebman

4- Sovyet İktidarının En Yakın Görevleri- c. 10

5- Taksim Meydan Okuması- Umut Yayımcılık

6- Başka Bir Uygarlık İçin Manifesto- Fikret Başkaya

7- Suriye: Yıkıl git! Diren kal!- Fehim Taştekin

8- Ulusun Ölümü ve Arap Devrimin Geleceği- Prashad

9- Çekirgeleri Dinlemek- Arundhati Roy

10- Ezilenlerin Pedagojisi- Fikret Başkaya

11- Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak- Sezgin Kızılçelik

12- Paradigmalar Savaşı- Hasan Şimşek

 

Bütün teorik çalışma boyunca okunacak romanlar…

1- Tohum- Umut Yayımcılık- M. Oruçoğlu

2- Kazanacağımız Günler İçindi- Umut Yayımcılık- M. A. Eser

3- Saklanmaya Çalışılan Bir Meşale; İbrahim Kaypakkaya- Umut Yayımcılık

4- Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit- Umut Yayımcılık

5- İbo- Turan Feyzioğlu

6- Dörtlerin Gecesi- Fevzi Yetkin- Mehmet Tanboğa

7- Grizu- M. Oruçoğlu- Kardelen Yayınları

8- Azap Ortakları- Erol Toy

9- İnce Memed (4 Cilt)- Yaşar Kemal

10- Deniz- Turan Feyzioğlu

11- Mahir- Turan Feyzioğlu

12- Bizim Sinan- Turan Feyzioğlu

13- Düşleri Gerçeğe Dönüştürmek İçin

14- İçten Öyküler- Umut Yayımcılık

15- Portakal Ağacında Oturan Kadın-Giaconda Belli

16- Tenimdeki ülke Nikaragua- Giaconda Belli

17- Bir Büyük Aşk (Kollantai)- Alexandra Mikhailovna Kollantai

18- Mandarinler- Simone de Beauvoir

19- Sıfır Noktasındaki Kadın- Neval el-Saadavi

20- Clara, Rosa, Ulrike gibi kadın önderlerin hayatları

21- Kızıl Kayalar- Yang Yiyen-Luo Kuangpin

22- Darağacından Notlar- Julius Fuçik

23- Haydari Kampı- Themos Kornaros

24- Eylem Adamları- Jean Laffitte

25- Buyruk- Dido Sotiriyu

26- Moskova Önlerinde- Aleksandr Alfredoviç Bek

27- Sıcak Karlar- Yuri Bonderev

28- Yenilgiden Zafere- Tsola Dragoyçeva

29- Azap Yolu-

30- Don Kıyısında Hasat- Mihail Şolohov

31- Uyandırılmış Toprak- Mihail Şolohov

32- Paris Düşerken (2 Cilt)- İlya Ehrenburg

33- Fırtına (2 Cilt)- İlya Ehrenburg

34- Dipten Gelen Dalga (2 Cilt)- İlya Ehrenburg,

35- Seni Halk Adına Ölüme Mahkum Ediyorum- Mitka Gribçeva

36- Gazap Üzümleri- John Steinbeck

37- Demir Ökçe-Jack London

38- Martin Eden- Jack London

39- Bitmeyen Kavga- Jack London

40- Muhbir- Maksim Gorki

41- Ana- Maksim Gorki

42- Komiser Memo- Dritelo Agolli

43- Yarın Bizimdir Yoldaşlar- Manuel Tiago

44- Şafakta Kazandık Zaferi- An Duk

45- Çizgilerle Marks/Lenin/Mao

46- Kapital/Manga- Yordam Yayınları

47- Lenin- Umut Yayımcılık

48- İnessa Armand- Nisan Yayıncılık

49- Sabah Tufanı-1-2- Kaynak Yayınları

50- Orjonikidze- Umut Yayımcılık

51- Kafkasların Lenin’i S. Şahumyan- Umut Yayımcılık

52- Ateşi Çalmak (5 Cilt)- Evrensel Yayınları

53- İşçi Arıların Aşkı – A. Kollantai

54- Kasırga Taburu- Mehmet sebatlı

55- Satranç (Yapraklar Açana Dek) – M. Sıraç Bilgin

56- Kavganın Şafağı- İvan Popov

57- Rosa Luxemburg-Yordam Yayınları

58- Yaşam Yolu-Makarenko

59- Ben de Halimce Bedreddinem-Radi Fiş

60- Paramazlar-Darağacında 20 kişi- Yetvart Çopuryan

61- Günaha Son Çağrı ya da Zorba-Kazancakis

62- Merhamet-Toni Morrison

63- Bülbülü Öldürmek-Harper Lee

64- Ve Durgun Akardı Don-1., 2., 3. ve 4. ciltler- Şolohov

65- Germinal- Emile Zola

66- Kuzgunlar ve Leşler- Erol Toy

67- Nasıl Yapmalı?- Çernişevski

68- Oblamov- İ. Gonçarov

69- Fırtına Çocukları- T. Kornaras

70- Akçasazın Ağaları (Demirciler Çarşısı Cinayeti, 1. cilt)- Y. Kemal

71- Akçasazın Ağaları (Yusufçuk Yusuf, 2. cilt)- Y. Kemal

72- Bereketli Topraklar üzerinde- O. Kemal

73- Musa Dağ’da Kırk Gün- F. Werfel

74- Sarı Yazma- Rıfat Ilgaz

75- Tırpan- Fakirt Baykurt

76- Binboğalar Efsanesi- Y. Kemal

77- Çakırcalı Efe- Y. Kemal

78- Hayvan Çiftliği- G. Orwell

79- Bindokuz Yüz Seksen Dört- G. Orwell

80- Mülksüzler- U.K. Leguin

81- Kürk Mantolu Madonna- Sabahattin Ali

82- Çanlar Kimin İçin Çalıyor?- E. Hemingwey

83- Drina Köprüsü- İ. Andriç

84- Alamut Kalesi- W. Borton

85- Madam Bovary- Gustave Flaubert

86- Dönüşüm- F. Kafka

87- Yabancı- A. Camus

88- Veba- A. Camus

89- Körlük- J. Saramago

90- Oğullar ve Sevgilileri- D.H. Lawrance

91- Kulelerde Bayraklar- Makarenko

92- Küçük Ağacın Eğitimi- F. Carter

93- Dövüş Kulübü- C. Palçhrick

94- Otomatik Portakal- Anthony Burgess

95- İmparator- Erol Toy

96- Nazi İşgalinde Sovyet Kadınları- Svetlana Aleksiyeviç

97- Yeryüzünün Lanetlileri- Fanon

98- Germinal- Emile Zola

99- Oblomov- İvan Gonçarov

100- Kurtlarla koşan kadınlar- Clarissa P. Estes

101- Sarı İt- Reşat Enis

102- Bu Diyar Baştan Başa- Yaşar Kemal

103- Dicle’nin Yakarışı- Memed Uzun

104- Dicle’nin Sürgünleri- Memed Uzun

105- Bin Muhteşem Güneş- Khaled Hosseini

106- Uçurta Avcısı- Khaled Hosseini

107- Ali ile Ramazan- Perihan Mağden

108- Nenemin Masalları- Nisan Yayımcılık

601